Výstava ve sklepení obecního úřadu

O pouťových dnech jsme mohli navštívit výstavu, zaměřenou na

historii domu č. 18 (obecní úřad) od roku 1588 po současnost

a na významné místní rodáky. Pro veřejnost šlo o první větší

seznámení s místním podzemím.Výstava, organizovaná

za podpory radnice Historickým spolkem městečka Kvasice, se těšila

velkému zájmu a shlédlo ji asi 450 návštěvníků. Oceňováno bylo též

občerstvení kvalitním vínem z malého rodinného vinařství Petra

Klapila. Za stěžejní zásluhu na náročné přípravě výstavy od

myšlenky k realizaci byly oceněny Květa Koutňáková a Marie

Šuterová. Opět se prokázalo, že stojí za námahu vyhledávat nové

příležitosti k většímu zviditelnění našeho městečka. Více obrázků

zde.

 

 


IMG_0865.JPG

otevření.jpg

Otevření naučné stezky

Historický spolek městečka Kvasice se připojil k obecnímu projektu

naučné stezky po historických a významných místech Kvasic.   

       O její relaizaci se zasloužili Petr Klapil a Tomáš Kahaja.

Slavnostní otevření proběhlo v sobotu 12. srpna 2013. Součástí

obsahu informačních tabulí  je 13 textů pro děti do 10 let, jejímiž

autory jsou naši členové Anna Berková, Květa Koutňáková

a Josef Papež. Jednotlivé příběhy nahrál herec

Městského divadla ve Zlíně Pavel Vacek a z vašeho mobilu si je

můžete přehrát načtením QR kódu u každého zastavení. Doufáme,

že tím potěšíte vaše děti a vnuky a podaří se vám vyřešit i

několik krátkých úkolů (foto Jana Koželová).

Připravujeme mimořádnou výstavu

 v podzemních prostorách obecního úřadu, kterou můžete zhlédnout o pouťových dnech v Kvasicích, konané k slavnosti Nanebevzetí Panny Marie, ke které jsou zasvěceny oba kostely. Výstava bude zaměřena na historii domu č. 18 (obecní úřad) od roku 1588 - 2023 a významné obecní rodáky. Z exponátů zde budou vystaveny: zvon z roku 1631, dřevěná kulisa Panny Marie Bolestné s anděly z kaple Vrážiska z roku 1763, dva vyčištěné reliéfy křížové cesty a lotrů z křížů z Kalvárie z roku 1883, staré portréty Proskokwetzů a Urbánků, dovozené nedávno po téměř 80 letech z Vídně a j. Pro veřejnost jde o seznámení s místním podzemím.
Těšíme se na vaši návštěvu. 

radnice

pamětní deska Dr Zlámala.jpg

Obnova pamětní desky

V letošním roce jsme získali z veřejné finanční podpory obce Kvasice prostředky na obnovu písma na pamětních deskách v obci. Jde o pamětní desky MUDr. Zlámala, spisovatele a rodáka Antoše Dohnala a kvasickým vojákům padlým v 1. světové válce. První z nich už byla v minulých dnech dokončena, práce provedl kameník Pavel Foldyna z Kvasic. MUDr. Karel Zlámal působil ve Kvasicích ve dvacátých a třicátých letech 20. stol. jako oblíbený a svědomitý lékař, člen obecního zastupitelstva, kulturní a sportovní aktivista. Neodmítl se zapojit do odboje za německé okupace a doplatil na to svým životem. Pamětní desta je umístěna na domě jeho působiště v Horní ulici čp. 8.

Návštěva žáků v Holešově

Ve čtvrtek 1. června strávili žáci 8. a 7. ročníku Základní školy ve Kvasicích dopoledne v Holešově. V rámci dětského dne navštívili krásný raně barokní zámek s francouzským parkem a vodními kanály. Současnou podobu získal zámek ve druhé polovině 17. století, kdy zde sídlil stejně jako ve Kvasicích šlechtický rod Rottalů. Výlet připravil náš Historický spolek ve splupráci se ZŠ.

20230601_083013.jpg

Zádušní mše sv. za zesnulou paní Evu Proskowetz - Honigschmid

 se uskuteční v sobotu 6. května v 11 h v kostele na hřbitově ve Kvasicích.

 

členská schůze 1

Členská schůze HSMK

Proběhla ve čtvrtek 27. dubna v příjemném prostředí zeleného salonku Sokolovny. Po seznámení se zprávou o činnosti za minulý rok, rozpočtem spolku a plánem pro blízkou budoucnost, vyslechli přítomní hodnotné příspěvky o historii kapličky na Vrážisku, o zhotovení replik vnitřní výzdoby této kapličky a také o nálezech při nedávných výkopech u kapličky na Mariánově, jakož i o archeologickém průzkumu v mnoha částech našeho městečka.

Velký pátek 2023

Také letos na Velký pátek 7. dubna se stala křížová cesta na Kalvárii ve Kvasicích místem ekumenické pobožnosti k uctění památky ukřižování Pána Ježíže Krista s více než šedesáti účastníky. Více obrázků k letošním velikonočním svátkům zde.

KC 2023

Kaplička na Vrážisku

V neděli 26.3.2023 po skončení křížové cesty rodin s dětmi bylo na 40 přítomných seznámeno s historií Vrážiska včetně motivace ke stavbě kaple. Letos v srpnu uplyne 260 let od vysvěcení kaple a obrazu Panny Marie Bolestné kvasickým farářem Matějem Moritzem. Účastníci se dozvěděli také o snaze našeho spolku vytvořit repliku barokní kulisy v interiéru kaple, sestávající z pěti obrazů malovaných na lipovém dřevě a mohli shlédnout rozpracovaný první obraz andílka putti i odhalené nástěnné malby v interiéru kaple.

více obrázků

DSC_0172.jpg

20230325_103759.jpg

Úklid na Kalvárii

V sobotu 25. března proběhla brigáda členů a příznivců Historického spolku kolem křížové cesty a vrchole Kalvárie. Úklidem a odstraněním náletů bylo zušlechtěno místo k velkopáteční slavnosti i k individuálním návštěvám. Děkujeme všem, který věnovali tento den a své úsilí k veřejně prospěšné věci.

více obrázků

Vzpomínkový večer Antoše Dohnala

Společenská akce k představení a uctění Antoše Dohnala, spojená se čtením jedné z jeho Hanáckých povídek se těšila zájmu příznivců kultury. Ocenili podání herce MDZ Pavla Vacka i jazyk a vypravěčské umění spisovatele. Tímto večerem byla zahájena série oslav k výročí kvasického rodáka, novináře a literáta, na jehož památku bylo pojmenováno kvasické náměstí.

více obrázků

DSC09915.JPG

TVS

Reportáž

Dvouminutová reportáž regionální televize TVS o kvasické křížové cestě je zde:     https://itvs24.cz/kvasice/krizova-cesta-v-kvasicich-skryvala-tajemstvi

Pozvánka na vzpomínkový večer

Antoš Dohnal 23.3.2023.jpg

PF 2023

Těšíme se na Vaši přízeň v novém roce 2023

Reportáž na ČRo Zlín

Zlínská redakce Českého rozhlasu odvysílala 2. prosince 2022 tříminutovou zkratku z reportáže o kvasické křížové cestě.

Historický seminář ZŠ

Ve čtvrtek 1.12. 2022 se žáci v rámci volitelného předmětu historický seminář zúčastnili výstavy s názvem: 10 květin pro šlechtické rody Thun a de Suys - druhé zastavení obec Kvasice.
Výstava probíhá v prostorách kvasické sokolovny, je zaměřená především na šlechtickou rodinu Thunů a pojatá zčásti historicky a zčásti umělecky. Žáci se na výstavě seznámili s původem rodu, jejich příchodem do Čech a na Moravu, s jejich osudy na kvasickém panství, nuceným odchodem z tehdejšího Československa i jejich současností. Fotoreportáž z akce najdete ve fotogalerii.

Členská schůze Historického spolku

Ve středu 23. listopadu proběhla v zasedacím sále Obecního úřadu ve Kvasicích výroční schůze našeho spolku. Hlasováním bylo přijato sedm nových členů. Následovala zpráva o  činnosti spolku za letošní rok a návrh plánu na rok 2023. Prezentací webových stránek spolku se přítomní seznámili s jejich strukturou i možností přispívání. Výklad historie kvasicých křížových cest a odkazy reverzu mejitelek panství 
z let 1858 a 1883 přispěly k širšímu povědomí a smyslu obnovy.
V diskuzi vystoupilo několik členů i hostů. Byly zodpovězeny dotazy, týkající se především rekonstrukce křížové cesty, ale i dalších cenných památek v obci a okolí.

DSC09690.JPG

Projekt Deset květin pro šlechtické rody Thun a de Suys

V sobotu 5. listopadu 2022 se konala v zeleném salónku Sokolovny Kvasice vernisáž koláží, fotografií, obrazů a dalších děl uměleckého seskupení Mythighoul. Na výstavě jsou k vidění také díla s tématikou Kvasic - moderní portréty thunské šlechtičny, fotografie uměleckých intervencí v přírodě. Výstava bude přístupná každou neděli od 14:30 do 15:30 až do Tří králů. Přijďte a nechte se vtáhnout do symboliky šlechty a dávných příběhů na počest Kláry Františky Thunové, dámy s řetězy, která tvoří součást portrétní galerie děčínského zámku.

Pozvánka na vernisáž a výstavu

HSMK se aktivně podílí na putovní výstavě o šlechtickém rodu Thunů, posledních majitelích kvasického zámku. Příjďte, abyste se dověděli více o významných spoluobčanech našeho městečka, jejich díle a odkazu. 

vernisáž

Hulín

Přednáška v Hulíně

V hulínském městském kulturním centru bylo v úterý 1. listopadu pravidelné měsíční setkání seniorů obohaceno přednáškou Květy Koutňákové o historii městečka Kvasice. Výklad doplnilo promítání obrázů, výstavka knih a archivních brožur. Je milé i přínosné, když z ohlasů účastníků vyplynou velmi zajímavé souvislosti a fakta, vedoucí k dalšímu obohacení badatelské práce.  

Záchrana památky s pomocí MAS Jižní Haná

Článek v listopadovém čísle měsíčníku Hulíňan najdete na stranách 6 a 7.

Přednáška Mgr Štětiny

Přednáška o kvasických památkách předčila očekávání jak svým hodnotným obsahem a zajímavými aktuálními poznatky, tak zájmem místních občanů a hostů, kterým je historie našeho městečka blízká.

Přednáška Mgr Štětiny

přednáška

Zveme všechny příznivce historie

Rymice

Prohlídka v Rymicích

Ve středu 14. září se žáci 7. tříd ZŠ Kvasice zúčastnili vzdělávací prohlídky lidové architektury v Rymicích. V rámci dvou prohlídkových okruhů si měli možnost přiblížit život domkařů z 19. století, prohlédli si kovárnu, větrný mlýn a renesanční tvrz. Akci zorganizoval Historický spolek městečka Kvasice.

Více obrázků

Rozhodnutí MK

Rozhodnutím Ministerstva kultury ze srpna 2022 byla kvasická křížová cesta zařazena mezi kulturní památky ČR.

Černá hora 2

Výprava do Blanska a Černé Hory

Po stopách blanenské umělecké litiny se členové spolku se vydali 10. srpna 2022. Navštívili expozici, která je instalována v prostorách zámku v Blansku. Jedním z priorit muzea od jeho vzniku v padesátých letech 20. století byla dokumentace výroby litiny, a to zejména umělecké. Přes velmi zajimavé exponáty různého druhu, od dělové koule po antické sochy, účastníci soustředili pozornost především na díla významného sochaře Antona Dominika Fernkorna. Konkrétně vystavené reliéfy křížové cesty a sochy lotrů, aby je mohli porovnat a získat bližší informace k díle jmenovaného sochaře ve Kvasicích. Návštěva byla předem ohlášena a provázena Mgr. Milanem Koudelkou.I když mnohé exponáty v Blansku byly zničeny požárem, potvrdil že ve Kvasicích se jedná o starší verzi lotrů A.D.Fernkorna. Některé exponáty si prohlédli na Wanklově náměstí. Dalším cílem cesty byla  křížová cesta v nedalekém městyse Černá Hora, která byla restaurována a slavnostně otevřena v roce 2004 i s kaplí sv. Rodiny. V zámku Černá Hora sídlí domov důchodců, je ale možno zhlédnout obě nádvoří a zahradu s krásnými výhledy.  

Den a noc kostelů 2022

Již tradiční Noc kostelů v České republice, do které se zapojila i kvasická farnost, byla letos vyhlášena na 10. června. Původně vznikla v Německu, poprvé se uskutečnila v roce 2001 v Cáchách, přešla do Rakouska, odkud se dostala v roce 2009 i k nám i s poselstvím vídeňského kardinála Christopha Schőnborna, příbuzného paní Evy Hőnigschmid roz. Proskowetzové, pocházející z Kvasic. Noc kostelů dává příležitost všem i těm, kteří sice chodí kolem kostela, ale nemají odvahu nahlédnout dovnitř, prožít zde zvláštní atmosféru. Program Noci kostelů je vždy zvolen tak, aby přinesl vždy něco zajímavého a nového, jak pro děti a mládež, tak pro dospělé a seniory.

Kvasická farnost uskutečnila v tomto roce ještě něco navíc. Od „Božího rána“ ve čtvrtek 9. června 2022 byl připraven kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Nepomuckého na náměstí pro všechny ročníky Základní školy v Kvasicích a program přizpůsoben věku žáků, kteří přišli v doprovodu svých pedagogů. Mimo jiné byla pro ně připravena i komentovaná prohlídka kostela, ve které se seznámili se zakladatelem i stavitelem kostela, s malířskou a sochařskou výzdobou aj. Ostatní návštěvníci se mohli zúčastnit Noci kostelů 10. června 2022. Otevřeny byly dveře obou kostelů v Kvasicích, na náměstí i na hřbitově. Do akce se zapojili také členové Historického spolku městečka Kvasice - Anna Berková, Květa Koutňáková a Václav Dosoudil.

Fotoreportáž z Dne a noci kostelů 2022

den kostelů

Historický seminář Základní školy

26. května 2022 proběhla ve filiálním kostele na hřbitově exkurze Historického semináře při ZŠ ve Kvasicích pod vedením Mgr. Jiřího Machovského. Deset žáků si prohlédlo interiér kostela s odborným výkladem pí Koutňákové, následoval výstup na věž po skupinách s  výhledem otevřenými okny do kraje. Mladí zájemci o historii se tak seznámili s nejstarší vzácnou pamětihodností naší obce.

Návrh na prohlášení KC za kulturní památku ČR

V květnu 2022 bylo na základě podnětu Zlínského kraje zahájeno řízení Ministerstva kultury v Praze  o vyhlášení křížové cesty ve Kvasicích za kulturní památku.

dokument MK

Návštěva z Krajského úřadu

Po několika návštěvách dotčených krajských odborů ve Zlíně přijali na začátku roku 2022 naše pozvání do Kvasic radní pro školství a kulturu Ing. Mgr. Zuzana Fišerová Ph.D., vedoucí oddělení památkové péče Zlínského kraje Ing. Alena Pospíšilová LL.M. a pracovník Národního památkového ústavu v Kroměříži Radim Vrla, kteří podpořili náš návrh na zápis křížové cesty mezi kulturní památky České republiky a činnost našeho spolku. Následně v dubnu 2022 Kvasice ve věci navštívili náměstek hejtmana Ing.Radek Doležel a paní radní Dr. Z.Fišerová, kteří se seznámili se stavem křížové cesty, dochovanými fragmenty v depozitu a projednali s vedením obce možnost majetkoprávního řešení části souboru křížové cesty ve vlastnictví Ředitelství silnic Zlínského kraje a možnosti dotačního financování obnovy. Rada Zlínského kraje odsouhlasila zápis části souboru křížové cesty, který má kraj ve vlastnictví.

návštěva.jpg

Spot v TVS z 24. dubna 2022

 Kraj chce přidat na seznam další kulturní památky. Krátkou reportáž o kvasické křížové cestě v Magazínu Zlínského kraje najdete ve stopáži od 7:40 min. 

přehrát zde

Napsali o nás na Novinky.cz

22. duben 2022

čtěte zde

Velký pátek 2022

Velký pátek 2022

Pietní místo tradičně slouží svému poslání. Jako každým rokem se i letos na Velký pátek konal obřad křížové cesty v ekumenickém pojetí, vedený katolickým knězem P. Mgr. Pavlem Vágnerem a Mgr. Lubomírem Pliskou z místní farnosti CČHK. Zdaleka ne každá obec ani město má k této křesťanské tradici tak cenné historické prostředí.

Fotogalerie z obřadu zde.

Brigáda na Kalvárii

Před velikonočními svátky (9. dubna 2022) skupina dobrovolníků, členů historického spolku, rodinných příslušníků a příznivců provedla důkladný úklid zejména horní části křížové cesty a Golgoty na vrchu Kalvárie. Vysekání porostu, úprava pozemku a celkový úklid směřuje k původnímu vzhledu a poslání pietního místa. Z vrcholu Kalvárie se naskýtá skvělý otevřený výhled do údolí Hornomoravského úvalu i na panoráma Hostýnských hor.

další snímky z akce

20220409_152831.jpg

Dotace od Obce Kvasice

Naše žádost o finanční podporu na vypracování restaurátorských zpráv na obnovu souboru křížové cesty v Kvasicích v rámci programového financování podpory obecním spolkům a organizacím byla úspěšná. Na základě usnesení zastupitelstva obce byla na tento účel odsouhlasena veřejná podpora ve výši 60000,- Kč. Děkujeme!
Restaurátorskou zprávu je nutné vypracovat pro každou obnovu památky, která je zapsána v seznamu kulturních památek České republiky. Tyto dokumenty mohou vypracovávat pouze odborníci s licencí udělovanou Ministerstvem kultury ČR. Restaurátorské zprávy slouží jako dokumentace pro provedení obnovy, podklad pro výběrové řízení na dodavatele oprav, kontrolu prací a následné monitorování památky po dobu její životnosti.
Restaurátorskou zprávu vypracuje do konce září 2022 Mgr. A. Jiří Finger, akademický sochař z Olomouce a pan Ilja Běhal, umělecký kovář a restaurátor.

Představení činnosti spolku

Ve čtvrtek 17.března 2022 proběhlo krátké představení aktivit Historického spolku městečka Kvasice, z.s. části zastupitelů obce Kvasice. Zúčastnění byli seznámení s historií křížové cesty, osobou tvůrce i s plány její obnovy a činnosti našeho spolku.

V květnu byl za účasti pana starosty a členů výboru spolku se záměrem obnovy křížové cesty při návštěvě Kvasic seznámen také kroměřížský děkan P. Mgr. Josef Lambor, který vyjádřil myšlence obnovy svoji podporu.

Založení Historického spolku městečka Kvasice

(článek vyšel ve Kvasických novinách 4/2021)

V roce 2019 vznikla nezávislá aktivita k obnovení křížové cesty v Kvasicích.

I přes pandemii koronaviru jsme pokračovali v historickém bádání, zjišťování majetkoprávních poměrů a na základě objevených skutečností následně zahájili jednání s dotčenými organizacemi a úřady a pracovníky památkové péče. Akce byla od počátku podporována starosty obcí Kvasice Dušanem Odehnalem, Nové Dědiny Romanem Poláškem, Sulimova Zdeňkem Dvořákem i tehdejším farářem Markem Jaroszem.

více zde

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.