Liliovník

Zámecký park ve Kvasicích byl založen za hraběte Jana Nep. Lamberga v roce 1790. Byl ohraničen habrovou alejí a mlýnským náhonem. Začátkem 19. stol. byl náhon zrušen a zasypán a park rozšířen až k řece Moravě. Jeho údržbu převzali zahradníci, zaměstnaní u Thun-Hohensteinů. Mezi krásné a obdivované vzrostlé stromy patřil i liliovník tulipánokvětý (Liriodendron tulipifera). Pochází ze Severní Ameriky, kde roste volně v přírodě a je národním stromem státu Indiana. Tento krásný strom však v našem parku podlehl času. Marně ho paní Eva, roz. Proskowetzová hledala při své návštěvě ve Kvasicích v roce 2002 a byla z toho moc smutná. Jako žena činu však obstarala pro své rodné městečko dva nové vzrostlé stromky. Jeden z nich se ujal a po patnácti letech vydal první květ. Každým rokem jich přibývá a my je můžeme začátkem léta znovu obdivovat. Fotit můžete, ale prosím NETRHAT!

Za snímek děkujeme Zdeňku Zapletalovi.

P6240345.JPG

Venkovské muzeum Aloise Otýpky ve Vrbce

pozvánka zde

Karolín slavil 200 let od svého založení

Kolonii Karolínov, německy Karolinendorf, dala kvasická vrchnost postavit půl míle od Kvasic, v lesnatých stráních, jež se snoubí s chřibskými vrchy. Za její zakladatelku je považována hraběnka Karolina Lambergová, roz. Sternbergová (1804-1881). Iniciátorem vzniku nové osady byl purkrabí Franz Hansmann, který pracoval ve službách majitele panství Kvasice, hraběte Eduarda Lamberga (1800-1825). více zde

Kaplička pod ořešákem

Pod ořešákem stávala dlouhá léta kapička se sochou P. Marie Lurdské s klekátkem. Zbožní lidé ji nikdy nemíjeli bez pokleknutí a modlitby.  více zde

Kaplička pod ořešákem

Kvasické muzeum

Snaha o založení muzea ve Kvasicích vznikla již v 19. století. I přes mnohé úspěšné výstavy se však vystavené exponáty nepodařilo soustředit do muzea, neboť se pro ně nenašel vhodný prostor. První pokus se zdařil až po druhé světové válce.
V roce 1947 bylo zřízeno muzeum ve třech místnostech v přízemí budovy č. 18. Slavnostní zahájení se konalo 30. března za přítomnosti spisovatele a zakladatele muzea Jindřicha Spáčila a malíře Josefa Krasického, který se stal správcem. V prosinci roku 1949 bylo muzeum přemístěno do přízemních místností zámku. V roce 1956 však bylo zrušeno a některé exponáty předány do Okresního muzea v Kroměříži.
V září 2003 zorganizovali zájemci o místní historii Květa Koutňáková a Petr Klapil rozsáhlou výstavu, nazvanou Staré časy městečka Kvasice. Výstava byla instalována v zasedací místnosti obecního úřadu s vysokou účastí zájemců i z okolí. Dala podnět nejen k nové publikaci Kvasice, ale i k založení muzea, které bylo otevřeno 14. srpna 2005 a reinstalováno a znovu slavnostně otevřeno 26. listopadu 2010. Muzeum se nachází ve dvou místnostech v přízemí Obecního úřadu Kvasice, při vstupu vlevo.  

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting