Kaplička pod ořešákem

Pamětníci si jistě vzpomenou na dřevěnou kapličku, která stávala v zámeckém parku pod mohutným ořešákem.

 • Kaplička pod ořešákem

  Zámek ve Kvasicích měl štěstí na významné majitele, kteří založili i zkrášlovali park. Z vzácných exotických dřevin byl obdivován a uctíván severoamerický ořešák černý (Juglans nigra L.), který dosáhl během let značných rozměrů. V roce 2017 se stal po zásluze stromem roku ČR.

  Největšího rozkvětu se park dočkal za hrabal Thun – Hohensteinů (1845 – 1845). Pod ořešákem stávala dlouhá léta kapička se sochou P. Marie Lurdské s klekátkem. Zbožní lidé ji nikdy nemíjeli bez pokleknutí a modlitby. Zřízena byla v bezprostřední blízkosti paty kmene ořešáku v 19. nebo počátkem 20. století. Majitelem kvasického panství byla hraběnka Leopoldina Thunová roz. Lambergová (1825 – 1902). Byla umělecky založená a vedla k tomu i své děti. Založila ve Kvasicích klášter a mateřskou školu, obnovila křížovou cestu.

  Kvasice po ní zdědil syn Jaroslav (1864 – 1929) od roku 1916 kníže. Právník, politik, milovník umění a historie. Po sarajevském atentátu se stal poručníkem dětí arcivévody Františka Ferdinanda d Este, který byl jeho švagrem a ve Kvasicích jej s rodinou navštěvoval. Hrabě Jaroslav podporoval na studiích kroměřížského rodáka, malíře Maxe Švabinského.

  V parku stávala v té době ještě další barokní prosklená dřevěná skříňka s klekátkem na způsob malé kapličky, zasvěcená Božskému srdci Páně na konci habrové aleje. Ke zrušení došlo pravděpodobně před rokem 1968.

  8. 10. 2022 | Článků: 0


inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.