Návštěva Historického koužku

26. května 2022 proběhla ve filiálním kostele na hřbitově exkurze Historického kroužku při ZŠ ve Kvasicích pod vedením Mgr. Jiřího Machovského. Deset žáků si prohlédlo interiér kostela s odborným výkladem pí Koutňákové, poté se uskutečnil po skupinách přístup na věž s prohlídkou a výhledem otevřenými okny do kraje.


inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.